Privacyverklaring Leonardo Hotels Benelux (Event Centre Vinkeveen)

Welkom bij de privacyverklaring van Leonardo Hotels Benelux.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van de vennootschappen die deel uitmaken van Leonardo Hotels Benelux, met uitzondering van de diensten waarbij verwezen wordt naar een privacyverklaring die specifiek van toepassing is op die dienst.

Leonardo Hotels Benelux respecteert uw privacy en zet zich ervoor in uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Dit doen we wanneer u (of iemand namens u) boekt of reserveert, informatie bij ons aanvraagt, contact met ons opneemt (of wij contact met u opnemen), onze websites of apps gebruikt of linkt naar onze websites of apps. We doen dit ook wanneer contact met ons wordt opgenomen via social media, via ons contactcentrum of via hotels, wanneer u solliciteert naar een baan, of in het kader van enige andere verbintenis die we met u hebben (ongeacht waar u gevestigd bent). U vindt hier ook informatie over uw privacyrechten en hoe de wetgeving u beschermt.

Meer over ons privacybeleid

Wilt u meer lezen over hoe wij uw data verzamelen/ gebruiken, de verstrekking van uw persoonsgegevens, internationale doorgiften, gegevensbeveiliging, bewaartermijnen, uw wettelijke rechten en websitecookies & tracking?

Bekijk de rest van onze privacyverklaring hier.